Een goede basis voor een mooie toekomst
De ontwikkeling die je als kind doormaakt legt de basis voor de toekomst. Dit geldt natuurlijk ook voor kinderen met een gedrags- en/of ontwikkelingsstoornis. Zij gaan op sommige vlakken minder snel dan hun leeftijdsgenootjes en kunnen hierbij alle hulp gebruiken. Dit doen wij door goed gebruik te maken van de krachten en kwaliteiten die ieder kind bezit. Van hieruit leren wij kinderen omgaan met hun gedrags- of ontwikkelingsstoornis. Zij leren omgaan met hun valkuilen zodat problemen voorkomen worden en bestaande problemen worden aangepakt. Op deze manier wordt het kind zelfstandiger en heeft hij of zij in de toekomst meer mogelijkheden. Voor ons is het belangrijk om de omgeving van het kind in dit proces te betrekken. Samen stellen we doelen op en samen werken we hieraan.

Voor elk kind wordt, afgestemd op de thuissituatie en input van ouders of verzorgers, een persoonlijk behandelingsplan gemaakt. Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd. Doelen waaraan we werken zijn klein, maar dienen bij elkaar opgeteld een groter doel. Door te werken aan kleine doelen hebben kinderen veel succes ervaringen en blijven zij gemotiveerd. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat een kind één keer per dag, met behulp van zijn begeleider, aan een ander kind vraagt samen te spelen. Hiermee (en met andere kleine doelen) wordt gewerkt aan het overkoepelende doel: het vergroten van de sociale vaardigheden.

De begeleiding die wij bieden is altijd individueel. Dit kan op de BSO, op school, bij jullie thuis of bij ons thuis. Waar voor wordt gekozen is afhankelijk van de opgestelde doelen.

Begeleiding op de BSO of op school
De wereld past zich niet gemakkelijk aan, aan mensen met een gedrags- of ontwikkelingsstoornis. Daarom is het van belang dat kinderen al op jonge leeftijd leren omgaan met deze wereld. Dit maken wij mogelijk door begeleiding, voor kinderen, aan te bieden op een reguliere BSO of school. Hier krijgen kinderen de kans om te leren van andere kinderen en hun sociale vaardigheden te vergroten. Wij zorgen er samen met onze collega’s van de BSO/school voor, dat er een gestructureerde en veilige omgeving wordt gecreëerd, waardoor een kind de kans krijgt zich te ontwikkelen.

De begeleiding op de BSO is altijd individueel, de groep wordt begeleid door de medewerkers van de BSO. Wij bieden het kind handvatten die hij of zij nodig heeft om deel te nemen aan de bestaande dagstructuur. Wij zijn veel aan het observeren en zien daardoor overprikkeling, onduidelijkheden, conflicten en andere moeilijke situaties aankomen, hier spelen wij op in met op een bij het kind passende manier. Door individuele begeleiding kunnen wij heel gericht met het kind aan de slag en al snel stappen zetten. Bij begeleiding op de BSO betaalt u het reguliere tarief van de BSO plus ons eigen uurtarief dat wordt gefinancierd vanuit ZIN. Neem gerust contact op om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken.